Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Γνωστοποίηση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και για την ανάθεση λογιστικής υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα 26/2/2015

Αρ.Πρωτ: 74

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωστοποίησης - Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και

για την ανάθεση λογιστικής υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ) προκειμένου να αναθέσει την παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) με επαρκή και αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος, καλεί όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική Γνωστοποίηση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα λοιπά δικαιολογητικά στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ (Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, Τηλ: 26610-49008, 27823, 25657, Fax: 2661081823). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00, μετά το πέρας της οποίας ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή. Τις αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο. Ταχυδρομική αποστολή αιτήσεως γίνεται δεκτή υπό την αυστηρή προϋπόθεση της εμπρόθεσμης παράδοσης η οποία είναι αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων θα αποδεικνύεται με την λήψη αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου.

 

Η περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης-γνωστοποίησης είναι διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο του συστήματος Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr/ f/pedin) και στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΙΝ (www.ped-in.gr).

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλονιάς

Γνωστοποίηση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και για την ανάθεση λογιστικής υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

PDF
(257.54 KB)