Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Προϊστάμενοι διοικητικών ενοτήτων

Ανδρέας Ζαπάντης

Διευθυντής Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων

Γραφ. Ανάπτυξης & Προγρ/μού Παραρτήματος Κεφαλονιάς - Ιθάκης

 

Μαρία Βουτσινά

Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Γραφ. Ανάπτυξης & Προγρ/μού Παραρτήματος Κεφαλονιάς - Ιθάκης

 

Γεωργία Λιβιτσάνου-Σαραντοπούλου

Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Λευκάδος

 

Γιώργος Κρεμμύδας

Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης

Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης

 

Κασσιανή Κουλούρη

Υπεύθυνη Γραφείου Επικοινωνίας Επιμόρφωσης & Διεθνών Σχέσεων

Γραφείο Επικοινωνίας Επιμόρφωσης και Διεθνών Σχέσεων