Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

4η / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Ιονίων Νήσων συνεδρίασε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 στο Αργοστόλι , στο χώρο του Δημαρχείου Κεφαλλονιάς  .

Στην αρχή της συνεδρίασης έγιναν ανακοινώσεις και ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ-ΙΝ κ.Γιάννη Τρεπεκλή Δήμαρχο Κέρκυρας για τρέχοντα θέματα σημαντικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση .

 

Στη συνέχεια  ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κ.Αλεξ. Παρίσης αναφέρθηκε στο θέμα των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και συγκεκριμένα στην πρόθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προχωρήσει στη συνένωση τους και το μετασχηματισμό τους σε ανώνυμες εταιρίες .

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ ομόφωνα ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο στέλνει ηχηρό μήνυμα προς το κεντρικό κράτος ότι θα διεκδικήσει δυναμικά να επεκταθεί ο θεσμός των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και δεν θα επιτρέψει να αποδυναμωθούν τα υφιστάμενα αλλά και τα νεοσυσταθέντα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία .

 

Επίσης το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς και κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών, η μεταφορά αρμοδιοτήτων από 01/01/2013 στους Δήμους να συνοδευτεί και με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις τους .

 

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ ορίστηκε υπόλογος για το έργο OTRIONS “Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea” στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας . Ορίστηκε ο λογαριασμός κατανομής πιστώσεων του Π.Δ.Ε. που θα χρησιμοποιηθεί για το ανωτέρω έργο που υλοποιεί η ΠΕΔ-ΙΝ . Επίσης εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού απαραίτητου για το έργο και συστάθηκαν :

  1. Τριμελής Επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού .  
  2. Τριμελής υποστηρικτική Τεχνική , Επιστημονική Επιτροπή.
  3. Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης , Παραλαβής του έργου .
  4.  Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων .

 

Στη συνέχεια στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ , ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού της ΠΕΔ-ΙΝ κ.Α.Ζαπάντης εισηγήθηκε το Διετές Πρόγραμμα Δράσης της ΠΕΔ-ΙΝ το οποίο και εγκρίθηκε ομόφωνα .

Το Διετές Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις λειτουργίας της ΠΕΔ-ΙΝ και τους στόχους της σε τομείς όπως : η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  , τα θέματα Νησιωτικότητας , ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός , το Περιβάλλον , τα Προγράμματα και οι Πρωτοβουλίες , οι δράσεις Έρευνας , Τεχνολογίας και Ανάπτυξης .

 

Εγκρίθηκε η συνεργασία της ΠΕΔ-ΙΝ με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με στόχο την εκπόνηση των ακόλουθων πτυχιακών εργασιών :

  • Ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
  • Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Οι εργασίες θα εκπονηθούν με την υποστήριξη του Γραφείου Έρευνας , Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ και τη συνεργασία των Τοπικών Παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ .

Επίσης εγκρίθηκε η οργάνωση και υποστήριξη από το Γραφείο Έρευνας , Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εθελοντές “Εργαστηρίου Ψηφιακής Φωτογραφίας”.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται  προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού και η εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού , παραγωγής φωτογραφικού υλικού τουριστικής προβολής κ.λ.π.

 

Ακολούθως αποφασίστηκε στα πλαίσια του Διετούς Προγράμματος Δράσης της ΠΕΔ-ΙΝ να διερευνηθεί το πεδίο συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο .

 

Τέλος με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ  ορίστηκαν εκπρόσωποι στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση της ΕΤΙΝ Α.Ε.

Επίσης έγινε επανάληψη εκλογής έντεκα (11) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων .