Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

3η / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑ

27 ΜΑΪΟΥ 2013

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Ιονίων Νήσων συνήλθε στις 27-05-2013 ημέρα Δευτέρα  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας , στην πόλη της Λευκάδας .

 

Στη  συνεδρίαση αυτή έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος OTRIONS. Στη συνέχεια έγινε  έγκριση του 3ου πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Αναβάθμιση Εξοπλισμου για την Υποστήριξη της Υλοποίησης του έργου “Multi-parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea  - OTRIONS” για την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου έξι (6) υποέργων του προγράμματος.

 

Ακολούθησε έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα υποέργα 2 και 5 του OTRIONS τα οποία είχαν επαναπροκυρηχθεί. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό.

 

Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις οικονομικού απολογισμού του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων για το υπόλοιπο του έτους 2011 καθώς και για το 2012. Επίσης έγινε έγκριση των λογαριασμών πάγιας προκαταβολής για την έδρα και τα παραρτήματα της ΠΕΔ-ΙΝ για το έτος 2012.

 

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ  ορίστηκαν εκπρόσωποι σε Συμβούλια, Επιτροπές  και Φορείς.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν εκπρόσωποι :

Στην Τακτική  Γενική Συνέλευση του “Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης Α.Ε.”

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της “Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.”

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του “Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΡΟΤΑ”.

Για τη σύσταση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της “Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων Α.Ε.”

Στην Επιτροπή για την παροχή αδειών πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014 Δήμου Κέρκυρας.

Τέλος έγινε αντικατάσταση αναπληρωματικού εκπροσώπου της ΠΕΔ-ΙΝ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Νομού Κεφαλληνίας.