Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

3η / 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3η / 2011  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2011

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Ιονίων Νήσων συνήλθε την 1-11-2011 ημέρα Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου , στην πλατεία Σολωμού , στην πόλη της Ζακύνθου .

Στη  συνεδρίαση αυτή  ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ. Στέλιος Μποζίκης αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα του νησιού της Ζακύνθου για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΑ .

 Το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ ζήτησε , οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων να γίνονται σεβαστές από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Περιφερειακή Διοίκηση . Επίσης η ΠΕΔ-ΙΝ αποφάσισε να υποστηρίξει την απόφαση και το σχεδιασμό του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΑ και την επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί της Ζακύνθου .

Επίσης έγινε συζήτηση για το θέμα της κατανομής πόρων και της ιεράρχησης έργων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τη Διαχειριστική Αρχή .

Αποφασίστηκε να γίνεται παρακολούθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και επίσης να γίνει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με στόχο το συντονισμό των δράσεων .

Στη συνεδρίαση αυτή επίσης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΠΕΔ-ΙΝ από 15-9-2011 έως 31-12-2011 .

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ  ορίστηκαν εκπρόσωποι σε Συμβούλια και Επιτροπές .

Συγκεκριμένα ορίστηκαν εκπρόσωποι :

Στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για την Περιφ. Ενότητα  Ζακύνθου .

Στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για την Περιφ. Ενότητα  Λευκάδας .

Στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για την Περιφ. Ενότητα  Κεφαλλονιάς-Ιθάκης  .

Στο Κέντρο Πρόληψης και Χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών της Περιφ. Ενότητας Κεφαλλονιάς-Ιθάκης .

Στην Επιτροπή Θεμάτων Επιβατηγών Αυτοκινήτων της Περιφ.  Ενότητας Κεφαλλονιάς-Ιθάκης .

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Β επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης της Περιφ. Ενότητας Κεφαλλονιάς Ιθάκης .

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΚΤΕΛ Κεφαλλονιάς της Περιφ. Ενότητας Κεφαλλονιάς-Ιθάκης .

Στην Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο « Ύδρευση Αργοστολίου – Χαμηλή ζώνη ».

Στην Επιτροπή Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Περιφ. Ενότητας Κέρκυρας .

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας της Περιφ. Ενότητας Κέρκυρας .

Στην Επιτροπή για τον καθορισμό λατομικών περιοχών για την Περιφ. Ενότητα Κέρκυρας .

Στην Επιτροπή για τον καθορισμό λατομικών περιοχών για την Περιφ. Ενότητα  Ζακύνθου .

Στην Επιτροπή για τον καθορισμό λατομικών περιοχών για την Περιφ. Ενότητα  Κεφαλλονιάς-Ιθάκης .

Στην Επιτροπή για το Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας .

Στην Επιτροπή για το Λιμενικό Ταμείο Κεφαλλονιάς-Ιθάκης .

Στην Επιτροπή για το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου .

Στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κεφαλλονιάς-Ιθάκης.

Τέλος το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ αποφάσισε την υποβολή πρότασης στη συνεχιζόμενη πράξη « Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Λευκάδας » στην πρόσκληση 28 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».