Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

2η / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Ιονίων Νήσων συνήλθε           στις 11-05-2012 , ημέρα Παρασκευή , στα γραφεία της ΠΕΔ-Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα  .

 

Αποφασίστηκε να συμμετέχει η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων στη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης προκειμένου να υποβάλλει πρόταση σε πρόσκληση της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων . Η πρόταση είναι στα πλαίσια των “ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ” με περιοχή παρέμβασης το Δήμο Λευκάδας και το Δήμο Μεγανησίου .

 

Συγκροτήθηκαν τα τριμελή συμβούλια των Τοπικών Παραρτημάτων Κεφαλληνίας και Λευκάδας  ως εξής :

Για το Τοπικό Παράρτημα Νομού Κεφαλληνίας ,

 • Παρίσης Αλέξανδρος , Δήμαρχος Κεφαλλονιάς-Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ ,
 • Κασσιανός Ιωάννης , Δήμαρχος Ιθάκης –Μέλος Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ ,
 • Κοτσιλίνης Μάρκος , Δημ. Σύμβουλος Κεφαλλονιάς , Μέλος Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ .

Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κεφαλληνίας ορίστηκε ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ κ. Παρίσης Αλεξ.

Για το Τοπικό Παράρτημα Νομού Λευκάδας ,

 • Αραβανής Κωνσταντίνος , Δήμαρχος Λευκάδας , Μέλος Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ,
 • Ζαβιτσάνος Ευστάθιος , Δήμαρχος Μεγανησίου , Μέλος Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ ,
 • Βεργίνης Ξενοφώντας , Δημ. Σύμβουλος Λευκάδας , Μέλος Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ .

Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Λευκάδας ορίστηκε ο Δήμαρχος Λευκάδας και Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ κ.Αραβανής Κων.

Τα μέλη του τριμελούς συμβουλίου του Τοπικού Παραρτήματος Ζακύνθου θα οριστούν σε επόμενη συνεδρίαση .

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ κ.Τρεπεκλής Γιάννης λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας , τον Κανονισμό Προσωπικού , τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών και την εισήγηση των υπηρεσιακών στελεχών έφερε για συζήτηση και τελική έγκριση το θέμα της κατάταξης του προσωπικού της ΠΕΔ-ΙΝ .

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε , σύμφωνα με την εισήγηση , για την κατανομή και κατάταξη του προσωπικού καθώς και για τον ορισμό των Προϊσταμένων διοικητικών ενοτήτων .

 

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.  η πλήρης ένταξη του διαδικτυακού συστήματος συνεργασίας (project management system) που έχει αναπτυχθεί από το Γραφείο Έρευνας , Τεχνολογίας και Ανάπτυξης στη λειτουργία της ΠΕΔ-ΙΝ , για το συντονισμό και τη συνεργασία των στελεχών της .

Εγκρίθηκε η έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΠΕΔ-ΙΝ στη διεύθυνση www.ped-in.gr  και η ανάθεση στο Γραφείο Έρευνας , Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της διαχείρισης του συστήματος και της εκπαίδευσης των στελεχών της ΠΕΔ-ΙΝ.

Αποφασίστηκε της  η υλοποίηση δράσεων από την ΠΕΔ-ΙΝ της :

 • H κατάρτιση Διετούς Προγράμματος Δράσης της ΠΕΔ-ΙΝ ,
 • Η καταγραφή αναπτυξιακών μελετών και φορέων ,
 • H διασύνδεση με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς ,
 • H διασύνδεση με παραγωγικούς και τοπικούς φορείς ,
 • Η διάχυση πληροφοριών μέσω του δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ .

 

Προκειμένου να συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012(άρθρο 17 παρ.1γ) έγινε καθορισμός με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ των εισφορών του κάθε Δήμου –μέλους.

 

Έγινε ο ορισμός εκπροσώπων με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ σε Eπιτροπές και φορείς  ως ακολούθως :

 

Στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Λευκάδας .

Στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Νομού Κέρκυρας .

Στην Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.1437/84 “Περί θεμάτων επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων”.

Στην Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών , Οδών και Πλατειών Νομού Κεφαλληνίας .

Στην Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών , Οδών και Πλατειών Νομού Λευκάδας .

Στην Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών , Οδών και Πλατειών Νομού Κέρκυρας .

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ-Α.Ε.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΤΙΝ Α.Ε.

Για τη δημοπρασία του έργου “Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής Λευκάδας ”.

Ορίστηκε υπόλογος διαχειριστής για το έργο “Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Ν. Λευκάδας”.

Ορίστηκε υπόλογος για το Π.Δ.Ε. του έργου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων «OTRIONS “ Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea ”

Αποφασίστηκε επίσης η διεκδίκηση ποσοστού 5% για τους Δήμους της ΠΕΔ-ΙΝ ως αντισταθμιστικό όφελος από την εκμετάλευση υδρογονανθράκων σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και να δοθεί παράλληλα μεγάλη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος .