Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

2η / 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2011

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων συνεδρίασε την 1-10-2011 ημέρα Σάββατο στα γραφεία της έδρας , Νικηφόρου Θεοτόκη 154 στην Κέρκυρα .

Στη  συνεδρίαση αυτή έγινε ενημέρωση στα μέλη του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο κ.Τρεπεκλή Γιάννη για την κατάσταση της ΠΕΔ - ΙΝ μετά την απογραφή που πραγματοποιήθηκε στις πρώην ΤΕΔΚ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

Σύμφωνα με το άρθρο 282 Ν.3852/2010 και το Π.Δ. 75/2011 η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων από τη συγκρότηση των οργάνων της υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΤΕΔΚ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

Η ΤΕΔΚ Κέρκυρας , η ΤΕΔΚ Λευκάδας , η ΤΕΔΚ Κεφαλλονιάς-Ιθάκης και η ΤΕΔΚ Ζακύνθου από εκείνη τη στιγμή παύουν πλέον να λειτουργούν .

Πιστοποιήθηκαν τα ταμειακά υπόλοιπα των ΤΕΔΚ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων . Εξουσιοδοτήθηκαν υπάλληλοι της ΠΕΔ-ΙΝ για τη μεταφορά των ποσών αυτών στο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της Κέρκυρας που διατηρεί πλέον η ΠΕΔ-ΙΝ .

Στη συνέχεια μετά από εισήγηση του Προέδρου κ.Τρεπεκλή Γιάννη αποφασίστηκε , λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , η δημιουργία παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και η ένταξη σε αυτά του υφιστάμενου προσωπικού .

Το Δ.Σ. ασχολήθηκε επίσης με λειτουργικά θέματα της ΠΕΔ-ΙΝ και ορίστηκαν εκπρόσωποι σε Συμβούλια και Επιτροπές .

Συγκεκριμένα ορίστηκαν εκπρόσωποι :

Στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος LEADER Κέρκυρας .

Στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος LEADER Ζακύνθου .

Στο Συμβούλιο Χωροταξίας , Οικισμού και Περιβάλλοντος της Περιφ. Ενότητας Κέρκυρας .

Στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ.4 του Ν.2323/1995 για την παροχή αδειών πλανόδιου εμπορίου για το 2012 της Περιφ. Ενότητας Κέρκυρας .