Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

1η / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Ιονίων Νήσων συνεδρίασε στις  7-2-2013 ημέρα Πέμπτη στο Δημοτικό Μέγαρο Ζακύνθου, στην πόλη της Ζακύνθου .

O Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ κ.Γιάννης Τρεπεκλής εισηγήθηκε το θέμα της λήψης απόφασης σχετικά με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για το σχέδιο “Αθηνά”, το οποίο περιλαμβάνει ουσιαστικά τη διάλυση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και αρνητικές παρεμβάσεις για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ ομόφωνα αποφάσισαν:

α) Υιοθετούν την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σχετικά με το σχέδιο “Αθηνά” για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

β) Εγκρίνουν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την αντίθεση τους στο σχέδιο “Αθηνά”. Θεωρούν ότι με το σχέδιο αυτό διαλύεται ουσιαστικά το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και επηρεάζεται αρνητικά  το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει υπόψη τις θέσεις και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναθεωρήσει τη στάση του. Εκφράζουν επίσης με έντονο τρόπο το μόνιμο και διαρκές αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Ιονίων Νήσων για τη στήριξη, την ενίσχυση και την αναβάθμιση των φορέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση των νησιών μας.

 

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση των άλλων θεμάτων και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ-ΙΝ στις 6 Μαρτίου 2013 για την εκλογή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΙΝ και αναπληρωματικού καθώς και για άλλα τρέχοντα θέματα.

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. ο προϋπολογισμός της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2013.

Αποφασίστηκε η σύσταση ταμειακής υπηρεσίας στα πλαίσια του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ με εκπροσώπους της σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό.

Εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του προγράμματος OTRIONS “Multi-Parametric Network for the study and Monitoring of natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea” στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Ιταλία”. Εγκρίθηκε επίσης το πρακτικό 1 της Επιτροπής Ενστάσεων του ίδιου προγράμματος και αποφασίστηκε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Αποφασίστηκε η συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στο πρόγραμμα “Ευρώπη για τους πολίτες” και εγκρίθηκε η κατάθεση πρότασης στη δράση 1.2 με τίτλο “Δικτύωση  αδελφοποιημένων πόλεων για τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση του Γραφείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων για την  υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η πραγματοποίηση από το Γραφείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης “Εργαστηρίου Πληροφορικής” σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εθελοντές.

Ακολούθησε συζήτηση για το επίπεδο της παιδείας στα Ιόνια Νησιά με εισηγητές τον Πρόεδρο της ΠΕΔ-ΙΝ κ.Γιάννη Τρεπεκλή και το Δήμαρχο Ζακύνθου και μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ κ.Στέλιο Μποζίκη. Επισημάνθηκε η σοβαρότητα του θέματος αφού φαίνεται ότι σύμφωνα με μελέτες τα Ιόνια Νησιά έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες αφού παρουσιάζουν χαρακτηριστικά εκπαιδευτικής καθυστέρησης. Αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Παιδείας Ιονίων Νήσων της ΠΕΔ-ΙΝ με τη συμμετοχή αιρετών, εκπροσώπων εκπαιδευτικών φορέων, υπηρεσιακών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και της Δημόσιας Διοίκησης, ειδικών επιστημόνων και πολιτών με αναγνωρισμένη δράση και γνώσεις στα θέματα της εκπαίδευσης. Εγκρίθηκε επίσης η οργάνωση από την ΠΕΔ-ΙΝ ημερίδας Παιδείας-Τουρισμού-Πολιτισμού.

 

Συζητήθηκε το θέμα του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” και αποφασίστηκε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες στα αρμόδια υπουργεία για να στηριχτεί και να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του, αφού αποτελεί την πλέον επιτυχημένη δράση κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τα λιμάνια της χώρας. Με το ψήφισμα το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ συντάσσεται με τις επισημάνσεις της ΚΕΔΕ και ζητά την ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλες τις διαδικασίες και τις λειτουργίες που έχουν σχέση με τις λιμενικές ζώνες και τη διαχείριση τους.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ ενημερώθηκε ότι στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 προωθείται η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας. Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε η συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ με εκπρόσωπο της στο Δίκτυο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ  έγινε ορισμός τριών υπαλλήλων και ενός γραμματέα με τον αναπληρωτή του ανά Νομό σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3584/2007 για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού των Νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου.

Έγινε ορισμός εκπροσώπου της ΠΕΔ-ΙΝ στην  επιτροπή διαγωνισμών για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.500.000 Ευρώ του Δήμου Κέρκυρας.

Ορίστηκε εκπρόσωπος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ(υπό εκκαθάριση).

Επίσης ορίστηκε εκπρόσωπος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ Α.Ε.