Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

1η / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Ιονίων Νήσων συνήλθε           στις 17-01-2012 , ημέρα Τρίτη , στα γραφεία της ΠΕΔ-Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα  .

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ κ. Γιάννης Τρεπεκλής ενημέρωσε το Δ.Σ. για όλες τις ενέργειες του , την προηγούμενη περίοδο , προς τα Υπουργεία και κεντρικούς φορείς για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων και προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Οι σημαντικότερες αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ. ήταν οι ακόλουθες .

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-Ιονίων Νήσων κ. Γιάννης Τρεπεκλής παρουσίασε τα σχέδια Κανονισμών λειτουργίας της ΠΕΔ-ΙΝ .

Η σύνταξη των αρχικών σχεδίων έχει γίνει από την ΕΕΤΑΑ και στη συνέχεια η επεξεργασία και προσαρμογή τους προχώρησε και ολοκληρώθηκε από τα στελέχη της ΠΕΔ-ΙΝ .

Με την απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ εγκρίθηκαν ομόφωνα οι κατωτέρω κανονισμοί :

α.   Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 

β.   Κανονισμός Προσωπικού

γ.   Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης

δ.   Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

ε.   Κανονισμός Εκτελεστικής Επιτροπής

στ. Κανονισμός Εποπτικού Συμβουλίου 

Μετά από εισήγηση του κ. Ξενοφ. Βεργίνη εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίθηκε ομόφωνα η εισηγητική έκθεση και ο προϋπολογισμός της ΠΕΔ-ΙΝ για το έτος 2012 .

Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ζακύνθου κ. Στυλ. Μποζίκη , το Δ.Σ. αποφάσισε να παραχωρηθούν τα βιβλία της κινητής βιβλιοθήκης της πρ.ΤΕΔΚ Ζακύνθου καθώς και η χρήση του οχήματος στο Δήμο Ζακύνθου . Επίσης να γίνει παραχώρηση της χρήσης και άλλου αυτοκινήτου της πρ.ΤΕΔΚ Ζακύνθου στο Δήμο Ζακύνθου για κάλυψη σημαντικών αναγκών .

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΠΕΔ-ΙΝ κ. Γ. Τρεπεκλή αποφασίστηκε ότι για την προώθηση της ιδιαίτερης πολιτιστικής παράδοσης των Ιονίων Νήσων πρέπει η ΠΕΔ-ΙΝ να επιδιώξει τη συνεργασία των Δήμων και των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων .

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ  ορίστηκαν εκπρόσωποι σε Συμβούλια και Επιτροπές .

Συγκεκριμένα ορίστηκαν εκπρόσωποι :

Στη  Γενική Συνέλευση της ΣΑΖ Αναπτυξιακή ΟΤΑ Α.Ε.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων .

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο αιρετών του άρθρου 234 Ν. 3852/2010 .

Στην Επιτροπή του άρθρου 232 Ν. 3852/2010 .

Στο Συμβούλιο του άρθρου 280 παρ.9 Ν.3852/2010 .

Στην Επιτροπή για τον καθορισμό λατομικών περιοχών για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας .

Στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου “ Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς ” .

Στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου “ Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας ” .

Στην Επιτροπή Διαγωνισμού Κέρκυρας για “ Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερα των 1.500.000 Ευρώ ” .

Για τη συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΟΤΑ α΄ βαθμού .

Στη συνέχεια αποφασίστηκε ,επειδή είναι σημαντική η τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων , η συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό .

Επίσης εκδόθηκαν ψηφίσματα :

Α) για το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και για το θέμα “Περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης και χρήσεων” .

Β) για την ανάγκη σύμφωνης γνώμης των Δήμων για χωροθέτηση εγκαταστάσεων οχλουσών δραστηριοτήτων (φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, ιχθυοκαλλιεργειών) ειδικά σε τουριστικές περιοχές.

Τέλος αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή διαμαρτυρίας στον Υφυπουργό Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για να προωθηθεί ή άρση των εμποδίων για τη δημιουργία Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων .