Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Υλοποίηση από την ΠΕΔ-ΙΝ του έργου 4PLUS στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020

Κέρκυρα 01/08/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All με ακρωνύμιο 4PLUS.

Στο έργο συμμετέχουν, εκτός της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) και από την πλευρά της Αλβανίας η Ένωση Δήμων Αλβανίας, ο Δήμος  Kolonje και το Ινστιτούτο Αστικής Έρευνας της Αλβανίας.

Η αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη ενέχει αυξημένους κινδύνους για τους ανθρώπους, τις υποδομές και το περιβάλλον και καθιστά αναγκαία την έγκαιρη δράση και πολιτική αντίδραση στην υφιστάμενη κατάσταση. Οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς καταστροφές δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας -Αλβανίας. Συγκεκριμένα, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες αυξάνονται έχοντας διασυνοριακές επιπτώσεις που καθιστούν μια κοινή προσέγγιση απαραίτητη. Παρόλο που η πρόληψη αποκτά αυξημένη σημασία και στις δύο χώρες, δεν υπάρχει στρατηγική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων, αφήνοντας τους εντελώς εκτεθειμένους σε πολλαπλούς κινδύνους.

Ο κύριος στόχος, έργου 4Plus είναι να προωθήσει την από κοινού μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας ανάπτυξη ικανών πρακτικών για την αποτελεσματική προστασία κοινωνικών ομάδων υψηλού κινδύνου στην διασυνοριακή περιοχή.

Κύρια ομάδα στόχου είναι τα  άτομα με κάθε είδους αναπηρία, τα ηλικιωμένα άτομα και οι οικογένειές τους.

Το έργο δομείται σε έξι (6) πακέτα εργασίας και ειδικότερα:

  • Π.Ε. 1 Project Management & Coordination
  • Π.Ε. 2 Communication and Dissemination
  • Π.Ε. 3 Common Approach & Capacity Building
  • Π.Ε. 4 Cross-Border Technology & Tools
  • Π.Ε. 5 Pilot Local Interventions
  • Π.Ε. 6 Pilot Capitalization & Outreach

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς