Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ, 27.11.2020 - Τηλεδιάσκεψη

Κέρκυρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 1559

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ» και η λειτουργία του ως φορέας τεχνικής υποστήριξης των νησιωτικών Δήμων

Εισηγητής: Κώστας Κομνηνός, Γενικός Διευθυντής,  Δίκτυο Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ»

 

 1. Άμεσα εκτελεστές οι αποφάσεις των εμπλεκόμενων συλλογικών οργάνων (Οικονομική Επιτροπή – Δημοτικό Συμβούλιο) στο πλαίσιο τόσο της προστασίας λόγω COVID 19 όσο και της κήρυξης Δήμων σε κατάσταση ανάγκης πολιτικής προστασίας, για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, προσλήψεις προσωπικού καθαρισμού στις σχολικές μονάδες, προμήθεια τροφίμων για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων, προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (αντισηπτικών κλπ.), χωρίς την καθυστέρηση των εγκρίσεων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Εισηγητής: Γιώργος Μαχειμάρης Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Μέλος Δ.Σ.  ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2021 και έγκριση Στοχοθεσίας έτους 2021.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την έγκριση χρηματοδότησης της Πρότασης Έργου "MAGNET - Τhe Νetwork of Μuseums of Magna Grecia" - "MAGNET - Δίκτυο Μουσείων της Μεγάλης Ελλάδας" στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Basilicata 2014-2020.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της  ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Δικτυακός τόπος, νέες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &  Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμών
  α) 1ου, 2ου & 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπ' αριθμ. 1327-02.10.2020 Πρόσκληση του Έργου «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020»
  β) 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπ' αριθμ. 1047-03.08.2020 Πρόσκληση του Έργου «CULTURALION», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
  β) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
  γ) CULTURALION – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά «2014-2020»

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης