Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ, 18.11.2021 - Κέρκυρα

Κέρκυρα, 12  Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 1460     

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence) για τις λοιπές περιπτώσεις, την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Λειτουργία Δήμων – Ανάληψη πρωτοβουλιών από ΠΕΔ-ΙΝ για Περιφερειακές πολιτικές   στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

β) Ναυαγοσωστική κάλυψη  στις πολυσύχναστες παραλίες.-επιβολή προστίμων.

γ) Υποστελέχωση Δήμων -γραφειοκρατικός έλεγχος-συνεχείς έλεγχοι.

Εισηγητής: Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας,

 1. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης, απολογισμός εσόδων-εξόδων 2020 και έγκριση ισολογισμού 2020.

 Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

                       Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2022 και έγκριση Στοχοθεσίας 
  έτους 2022.

 Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής   

                      και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Τουριστική διαφήμιση, προβολή και προώθηση των Ιονίων Νήσων στην Ιταλία.
  β) Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε τουριστικές εκθέσεις.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Συνέκδοση συλλογικού τόμου “Ιστορία της Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων” σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
  Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ          

 

 1. α) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής του Έργου CULTURALION στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020.
      i) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ' αρ. πρωτ.      

           358-01.03.2021 σύμβασης.
           ii) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ' αρ. πρωτ.           

           359-01.03.2021 σύμβασης.
           iii) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ' αρ. πρωτ.   

           618-05.05.2021 σύμβασης.
           iv) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ' αρ. πρωτ.  

           227-03.02.2020 σύμβασης.
      β) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ' αρ. πρωτ. 357-  

      01.03.2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

      Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του

      Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

                     της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
  β) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
  γ) CULTURALION – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

                     της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Απόφαση συμμετοχής της ΠΕΔ-ΙΝ στην Επανυποβολή της Πράξης LIFE – “ECODEREMO–Eco-designed Bioconversion in Remote Communities" -
  Programme for Environment and Climate Action "LIFE-2021-2024"
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της

                   ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

                       Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων      

 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

12.   Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

13.   Λοιπά θέματα

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης