Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ, 17.09.2021 - Τηλεδιάσκεψη

Κέρκυρα, 13  Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 1268     

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Σύσταση αυτόνομων οργανισμών Πολιτισμού-Αθλητισμού-Παιδικών Σταθμών-Βοήθεια στο Σπίτι-Υδρευσης-Αποχέτευσης στους νεοσύστατους Δήμους.

β) Ανασύσταση της ΤΥΔΚ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, (η οποία κατά το παρελθόν κάλυπτε τις ανάγκες των Δήμων και Κοινοτήτων που δεν είχαν τεχνική υπηρεσία) με τη σύμπραξη όλων των εξυπηρετούμενων Δήμων λόγω υποστελέχωσης  σε τεχνικό προσωπικό, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ  Α.Ε.).

γ) Θωράκιση υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας κάθε Δήμου για να μπορέσει ο  Δήμος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις (προστασία ζωής, πανίδας, χλωρίδας, περιουσιών κλπ.) που βαίνουν αυξανόμενες εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών που παρατηρούνται.

δ) Μείωση της γραφειοκρατικής εξάρτησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Εισηγητές: Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας,

                    Κωνσταντίνος Λέσσης Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

 

 1. Συνέκδοση συλλογικού τόμου “Ιστορία της Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων” σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
  Εισηγητής: Δημήτρης Μεταλληνός Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής

                    Κέρκυρας &  Διαποντίων Νήσων, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ         

 

 1. Απολογισμός ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής 2020
  Εισηγητής: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

                     Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια σεισμολογικού σταθμού».
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων    

                   της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
  β) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
  γ) CULTURALION – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

                     της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συμμετοχή ΠΕΔ-ΙΝ στην  Πρόταση Έργου «“ArtEmis –awareness and resilience through European multi sensor system" - "ArtEmis - επίγνωση και ανθεκτικότητα μέσω ενός Ευρωπαϊκού συστήματος πολλαπλών αισθητήρων"» στο Euratom Research and Training Programme (EURATOM) 2021-2022.
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων     

                   της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

                       Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων      

 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

10.   Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

11.   Λοιπά θέματα

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης