Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ, 07.06.2021 - Τηλεδιάσκεψη

Κέρκυρα, 3 Ιουνίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 771

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής:    Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΔ-ΙΝ – Κώδικας Πολιτικής Δεοντολογίας

β) Στρατηγικός Σχεδιασμός για την οδοποιΐα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

γ) Ναυαγοσωστική κάλυψη

Εισηγητής:    Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

 

 1. α) Πορεία ΕΣΠΑ-Προτάσεις

β) Ελεύθερη η επίσκεψη των τουριστών Κρουαζιέρας

Εισηγητής:    Γιώργος Καλούδης Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση Πρακτικού Πραγματογνωμοσύνης για την άρση κυκλοφορίας οχήματος ΚΗΥ3808 Παραρτήματος Ζακύνθου της ΠΕΔ-ΙΝ

Εισηγητής:     Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνέκδοση Πρακτικών Επιστημονικού Συνεδρίου "Εδώ από όπου ξεκίνησαν όλα: Μαγεμένος 1807" με το Δήμο Λευκάδας και το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας.

Εισηγητής:    Καλός Χαράλαμπος, Δήμαρχος Λευκάδας

 

 1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών

α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπ.αριθμ. 559-20.04.2021 Πρόσκληση του Έργου «CULTURALION» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

β) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπ.αριθμ. 560-20.04.2021 Πρόσκληση του Έργου «CULTURALION» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

γ) Έγκριση 1ου Πρακτικού Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ.αριθμ. 228-03.02.2020 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής:    Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και σε θέματα Οργάνωσης και Μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών των Δήμων

Εισηγητής:    Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:

α) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

β) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

γ) CULTURALION – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά «2014-2020»

Εισηγητής:    Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής:    Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια:  Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής:    Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής:    Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης