Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ, 07.04.2021 - Τηλεδιάσκεψη

Κέρκυρα, 31 Μαρτίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 478

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για τις διαπιστώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατοι Δήμοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητές: Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης, Δήμαρχος Σάμης,

Γιώργος Κατσιβέλης, Δήμαρχος Ληξουρίου

Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

 

 1. Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19 σε συνέχεια της υπ.αριθμ.22848/26-3-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Εισηγητές: Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

 

 1. Υποχρεώσεις Δήμων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για παρουσία αυξημένου αριθμού ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες.

Εισηγητές: Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

 

 1. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στη Ψηφιακή Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΒΙΤ Μιλάνο Ιταλίας 9-14 Μαΐου 2021
  Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιθάκης Προγράμματος εκδηλώσεων PERIPLUS-RETURN TO ITHACA

 Εισηγητής: Διονύσης Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης

 1. Οργάνωση από την ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Κατάρτισης με θέματα:

α) Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412 όπως ισχύει) Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Οικονομικές και λοιπές Υπηρεσίες των Δήμων Ιονίων Νήσων.

β) Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412 όπως ισχύει) Μελετών και Έργων για τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έκδοση Πρακτικών της Ημερίδας «200 χρόνια από την εγκατάσταση των Εφορειών της Φιλικής Εταιρείας στην Επτάνησο» σε συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και την Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας.

 Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΕΔ-ΙΝ 2021.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Λαέρτης - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020
  Εισηγητής: Γ. Κρεμμύδας,  Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Αποδοχή Αιτήματος Παραίτησης Υπαλλήλου ΠΕΔ-ΙΝ.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Τροποποίηση ΟΕΥ ΠΕΔ-ΙΝ.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
   
 2. Ανανέωση Σύμβασης για υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης και Εφαρμογής Διπλογραφικού της ΠΕΔ-ΙΝ.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
   
 3. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού:
  2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την αριθμ.πρωτ.298-17.02.2021 Πρόσκληση του Έργου «CULTURALION» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

 1.  Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής.
  α) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της  αρ. πρωτ. 115-20.01.2021 σύμβασης, στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  β) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της  αρ. πρωτ. 801-26.11.2018 σύμβασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INNTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
  δ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της  αρ. πρωτ.  26-07.01.2021 σύμβασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INNTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Πρόγραμμα Συντήρησης και Αναβάθμισης Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων      

 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

19.         Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

20.   Λοιπά θέματα

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης