Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ, 03.02.2021 - Τηλεδιάσκεψη

Κέρκυρα,  29 Ιανουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 168

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Αίτημα παράτασης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας

Εισηγητής: Διονύσης Στανίτσας Δήμαρχος Ιθάκης μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργίας Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ
  Εισηγητές: Καρακώστας Βασίλειος, Παπαδημητρίου Ελευθερία, Καθηγητές Σεισμολογίας, Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 1. Έκδοση Πρακτικών της Ημερίδας «200 χρόνια από την εγκατάσταση των Εφορειών της Φιλικής Εταιρείας στην Επτάνησο»  σε συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και την Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μεταλληνός Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμών

α) 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Α.Π. 1061-05.08.2020 Πρόσκληση του Έργου «CULTURALION» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

β) 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Α.Π. 1108-12.08.2020 Πρόσκληση του Έργου «CULTURALION» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

 Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής.

α) 1ου Πρακτικού Παραλαβής Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργίας Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ, για το έτος 2020.

β) 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 1486-03.11.2020 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

γ) 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 1692-08.12.2020 σύμβασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INNTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

δ) 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 1691-08.12.2020 σύμβασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INNTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:

α) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

β) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

γ) CULTURALION - Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»

δ) Πρόγραμμα Συντήρησης και Αναβάθμισης Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.

ε) Πρόγραμμα ΠΕΔ-ΙΝ Wi-Fi hot spots

Εισηγητές: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

11.       Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

12.       Λοιπά θέματα

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης