Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, 02-11-2023-Κέρκυρα

Κέρκυρα, 27 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 1531        

 

Προς:
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων ΝήσωνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00  
στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2024 και έγκριση στοχοθεσίας έτους 2024.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» του ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
  β) Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής για την παράταση της σύμβασης του 6ου υποέργου «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκομένων φορέων» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ».

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για το Σεισμολογικό Δίκτυο της ΠΕΔ-ΙΝ

Εισηγητής: Βασίλης Καρακώστας, Καθηγητής Σεισμολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

 

 1. α) Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε Τουριστικές Εκθέσεις
  β) Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην ATTICA GREEN EXPO 2024

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού.
  α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού - Προμήθεια Προωθητικού Υλικού στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  β) 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού - Προμήθεια Προωθητικού Υλικού στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ 

 

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής.
  α) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 619-05.05.2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
  β) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 570-03.04.2023 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
   γ) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 570-03.04.2023 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  δ) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 897-24.06.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ε) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 228-03.02.2020 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ 

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) “ArtEmis –awareness and resilience through European multi sensor system" - "ArtEmis - επίγνωση και ανθεκτικότητα μέσω ενός Ευρωπαϊκού συστήματος πολλαπλών αισθητήρων" στο Euratom Research and Training Programme (EURATOM) 2021-2022.
  β) CULTURALION – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
  γ) MAGNET - Π.Ε.Π. Basilicata 2014-2020.
  δ) Συμμετοχή στην Τελική Εκδήλωση του Προγράμματος Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020.

Εισηγητής: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση δαπανών ήσσονος αξίας.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

Αλέξανδρος Παρίσης