Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, 08/03/2019 Κέρκυρα

Κέρκυρα, 4 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 100

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

2. Συνταγματική Αναθεώρηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εισηγητής: Γιώργος Καμίνης Δήμαρχος Αθηναίων, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ, Πρόεδρος  της Επιτροπής της ΚΕΔΕ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

3. α) Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης του έργου «Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών  για την οριζόντια υποστήριξη των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών  δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»

β) Υλοποίηση σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ του Προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού -Πιλοτική λειτουργία.»

γ) Συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ για «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμων Ιονίων Νήσων-Καταγραφή δικτύων δημοτικού φωτισμού μικρών νησιών»

δ) Έκδοση Λευκώματος ΠΕΔ-ΙΝ

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

4. α) Ενημέρωση για το νέο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΕΔ-ΙΝ.

β) Απολογισμός πάγιας προκαταβολής 2018

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

5. Συνεργασία ΠΕΔ-ΙΝ, Δήμου Λευκάδας και Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδας για την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας  

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας  και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

6. Εισηγήσεις για την έγκριση Πρακτικών:
 α) Επιτροπής Αξιολόγησης – Παραλαβής Έργου Συντήρησης και Αναβάθμισης  Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ.

 β) Επιτροπής Αξιολόγησης Έργου CRAFT LAB στο πλαίσιο του Προγράμματος  INTERREG IPA II «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

 γ) Επιτροπής Αξιολόγησης Έργου 4PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος  INTERREG V-A «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
 Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

7. α) Ενημέρωση και εισηγήσεις για έγκριση τευχών δημοπράτησης: Έργου CRAFT LAB
β) Ενημέρωση και εισηγήσεις για την έγκριση τευχών δημοπράτησης και δράσεων: Έργου 4PLUS
Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

8. Ενημέρωση σχετικά με:
α) Έργο “CULTURALION”, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων, Πρόσκληση ΙΟΝ49
β) Έργο SaveMedCoasts, DG-ECHO-Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
γ) Έργο ΟΤΡΙΟΝΣ, Πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»
δ) 4th Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

9. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

10. Υποβολή Προτάσεων Έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
α) Έργο "FOODTOUR" στο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.
β) Έργο "UNERGA" στο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.
γ) Έργο "CHOOSE SUSTAINABILITY" στο Πρόγραμμα Interreg MED 2014- 2020.
δ) Έργο "TOURIST ACCELERATOR" στο Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

11. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Έργου “Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ”.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

12. α) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

β) Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

11. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

12. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

13. Λοιπά θέματα

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς