Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, 05/04/2019 Ζάκυνθο

Κέρκυρα, 29 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 186

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 19:30, στο Δημαρχείο Ζακύνθου, Αίθουσα Συσκέψεων, 2ος Όροφος, Πλατεία Σολωμού 1 στη Ζάκυνθο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

2. α) Συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας Δήμων (Π.Ο.Ε.Δ.) για τις Νησιωτικές Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού–Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού -Πιλοτική λειτουργία.»
β) Συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ για «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμων Ιονίων Νήσων-Καταγραφή δικτύων δημοτικού φωτισμού μικρών νησιών»
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων» της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ- Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010951 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

4. α) Ενημέρωση για την πραγματοποίηση Δράσεων του Έργου 4PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
 β) Ενημέρωση για την υλοποίηση δράσεων του Έργου CRAFT LAB στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

5. α) Έκδοση σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας των Πρακτικών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716».
β) Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

6. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

7. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

8. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

9. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης
Δήμαρχος Κεφαλλονιάς