Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Απόφαση Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ 3-2/8.2.2023 για τις δασικές εκτάσεις

Απόφαση 3-2/08.02.2023

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

 

Θέμα: Σχετικά με την υποβολή από την Δ/νση Δασών Λευκάδας, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, δήλωσης ιδιοκτησίας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Λευκάδας.

 

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00, με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 255/07.02.2023, πρόσκληση του Προέδρου της κου Αλέξανδρου Παρίση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

   

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν δεκατρία (13) από τα εικοσιένα (21) μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ:

            

Παρόντες:

 1. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Αργοστολίου
 2. Ιωάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 3. Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 4. Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
 5. Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
 6. Δημήτριος Μεταλληνός, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 7. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας
 8. Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου
 9. Γεώργιος Κατσιβέλης, Δήμαρχος Ληξουρίου
 10. Διονύσιος Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης
 11. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών
 12. Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
 13. Στυλιανός Σπαθής, Δημ. Σύμβουλος Σάμης

 

Απόντες:

 1. Γεώργιος Καλούδης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 2. Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, Γραμματέας, Δημοτ. Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας
 3. Ιωάννης Πιέρρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 4. Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης, Δήμαρχος Σάμης
 5. Νικήτας Αρετάκης, Δήμαρχος Ζακύνθου
 6. Διονύσιος Τρούσσας (Ντάσσης), Δημοτ. Σύμβουλος Ζακύνθου
 7. Σπύρος Βάρελης, Δημοτικός Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας
 8. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Δημοτ. Σύμβουλος Λευκάδας

 

  Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης  δίνει το λόγο στον Δήμαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαμπο Καλό, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με την υποβολή από την Δ/νση Δασών Λευκάδας, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, δήλωσης ιδιοκτησίας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Λευκάδας, ως εξής:


Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 62 του Ν. 998/1979: «Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων ή διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγομένου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ’ ου ή αίτηση, και φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο προβάλλει ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα, εμπράγματο ή μη, επί των δασών και των δασικών εκτάσεων, το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την παρ’ αυτώ ύπαρξη του δικαιώματος του. Κατ’ εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, «της Δωδεκανήσου, πλην των νήσων που ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός»  καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης».

Βάσει της ανωτέρω διάταξης γίνεται παγίως δεκτό νομολογιακά ότι στις περιοχές του β εδαφίου του άρθρου 62 του Ν. 998/1979, ισχύει η αναστροφή του τεκμηρίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασών και δασικών εκτάσεων, με αποτέλεσμα ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής να μην την καθιστά δημόσια, καθώς στην περίπτωση των δασών και δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στις ανωτέρω περιοχές, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η επίκληση από το Δημόσιο και απόδειξη της δασικής μορφής της διεκδικούμενης έκτασης δεν αρκεί για τη θεμελίωση του δικαιώματος κυριότητάς του σ’ αυτή, αλλά πρέπει το Δημόσιο σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να επικαλείται και αποδεικνύει ότι έγινε κύριο με οποιονδήποτε από τους τρόπους που προβλέπονται εν προκειμένω από τον Ιόνιο Αστικό Κώδικα ή τον Αστικό Κώδικα (μετά την 23.2.1946) ή τυχόν ειδικούς νόμους (ΑΠ 567/2020, ΑΠ 2243/2014, ΑΠ 957/2015 κα).

Καθίσταται δε απολύτως σαφές ότι αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2308/1995, για δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στις περιοχές του β εδαφίου του άρθρου 62 Ν. 998/1979, δεν είναι μόνο η επίκληση της δασικής μορφής αλλά επιπροσθέτως, η θεμελίωση του δικαιώματος κυριότητάς του σ’ αυτή, με οποιονδήποτε από τους τρόπους που προβλέπονται από τον Ιόνιο Αστικό Κώδικα ή τον Αστικό Κώδικα ή τυχόν ειδικούς νόμους.

Στην προκειμένη περίπτωση πληροφορηθήκαμε ότι η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας υπέβαλε στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (Γραφείο Κτηματογράφησης Λευκάδας) δήλωση ιδιοκτησίας, με την οποία προβάλει δικαιώματα ιδιοκτησίας στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Λευκάδας, για το σύνολο των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές στα πλαίσια του κυρωμένου αλλά και του αναρτημένου δασικού χάρτη, χωρίς να επικαλείται κανέναν απολύτως νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.

Όπως είναι προφανές, η ανωτέρω δήλωση ιδιοκτησίας στερείται κάθε νομιμότητας και το Ελληνικό Δημόσιο με τη ενέργειά του αυτή προσβάλει κατά τρόπο απαράδεκτο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας αλλά και χιλιάδων ιδιωτών, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το σύνολο των εκτάσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές στα πλαίσια του κυρωμένου αλλά και του αναρτημένου δασικού χάρτη.

Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από τυχόν επίκληση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της διάταξης του εδαφίου α της περ. IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 152 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.7.2021), καθώς η ανωτέρω διάταξη, πέραν της προφανούς αντισυνταγματικότητας και της απολύτου νομοτεχνικής αστοχίας της, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι καταργεί την παγιωμένη ρύθμιση περί αναστροφής του τεκμηρίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων στις περιοχές του β εδαφίου του άρθρου 62 του Ν. 998/1979.

 

Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ

 

Ομόφωνα αποφασίζουν

Α) Ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άμεση ανάκληση της δήλωσης ιδιοκτησίας που υπέβαλε η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας και τη μη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας για τα λοιπά Νησιά της Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων που βρίσκονται σε καθεστώς κτηματογράφησης.

Β) Ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία θα τροποποιηθεί η διάταξη του εδαφίου α της περ. IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 152 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.7.2021), ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι το Ελληνικό Δημόσιο στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, δύναται να προβάλει δικαιώματα, μόνο στην περίπτωση που επικαλείται νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.

Γ) Το άμεσο συντονισμό ενεργειών της ΠΕΔΙΝ με τις ΠΕΔ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ και την ΚΕΔΕ αλλά και κάθε άλλου φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη ανατροπή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της πάγιας ρύθμισης περί αναστροφής του τεκμηρίου κυριότητας επί των δασών και δασικών εκτάσεων στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, καθώς και στις άλλες περιοχές που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 62 του Ν. 998/1979

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 3-2/ 08.02.2023

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔ - ΙΝ

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας