Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

7η / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων συνεδρίασε στις 25-09-2013 ημέρα Τετάρτη  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας , στην πόλη της Λευκάδας .

Στη  συνεδρίαση, εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής  – Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του παραδοτέου του υποέργου 4 της από 18-06-2013 σύμβασης της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων με την εταιρεία “METRICA A.E.” για το έργο “Multi-parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea  - OTRIONS” στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013”.

Ακολούθησε έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής – Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων  των  υποέργων 1,3,6,7 και 8 της από 18-06-2013 σύμβασης της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων με την εταιρεία “TREE COMPANY CO Α.Ε.Β.Ε.” για το έργο OTRIONS.

Έγινε έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής – Πρωτόκολλο Οριστικής Εγκατάστασης Εξοπλισμού του παραδοτέου του υποέργου 4 της από 18-06-2013 σύμβασης της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων με την εταιρεία “METRICA Α.Ε.” για το έργο OTRIONS.

Επίσης εγκρίθηκε  το 4ο  Πρακτικό  της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής – Πρωτόκολλο Οριστικής Εγκατάστασης  Εξοπλισμού των παραδοτέων  των  υποέργων 1,3,6,7 και 8  της από 18-06-2013 σύμβασης της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων με την εταιρεία “TREE COMPANY CO A.E.B.E.” για το έργο OTRIONS.

 

Ακολούθησε η έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Προγράμματος OTRIONS και στην οποία συμμετέχουν:

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο Τομέας Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ έγινε συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται από την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα Νησιά μας. Το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για το θέμα αυτό.

Στο σχετικό ψήφισμα χαρακτηρίζεται αδιανόητη, πρωτοφανής και αυθαίρετη η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αφού δημιουργεί αφόρητη αδικία και αγανάκτηση στους δημότες και ειδικά των μικρών νησιών.

Η ρύθμιση θεωρείται αδιανόητη, διότι οι κάτοικοι φτωχών περιοχών καλούνται να επιβαρυνθούν οικονομικά κατά πολύ περισσότερο από τους κατοίκους πλούσιων περιοχών. Πρωτοφανής και αυθαίρετη, διότι σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 261 το Υπουργείο Οικονομικών, πριν προχωρήσει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, είναι υποχρεωμένο να ζητήσει την έκφραση γνώμης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών να παγώσει τις διαδικασίες και τάσσεται υπέρ της απόφασης του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που το Υπουργείο δεν παγώσει τις διαδικασίες να ασκηθεί προσφυγή για μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Στη συνέχεια έγινε πρόταση ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Υπαλλήλων Μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΟΤΑ Α’ Βαθμού :

1.    Νομού Λευκάδας

2.    Νομού Κέρκυρας

3.    Νομού Ζακύνθου

 

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ  ορίστηκαν εκπρόσωποι :

·      Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου “Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια” της Π. Ε. Ζακύνθου.

·      Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου “Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου-Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Βολιμών (Άγιος Δημήτριος-Πηγαδάκια-Τμήμα ΙΔ), Κόμβος Αγίου Κήρυκα, Κόμβος Πάστρα, Βελτίωση τμήματος Ζακύνθου-Αλυκών” της Π.Ε. Ζακύνθου.

·      Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου “Ανέγερση Νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Β’ Φάση” του Δήμου Κεφαλλονιάς.

·      Στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥΝΗΠΟ).