Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

6η / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΚΕΡΚΥΡΑ

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Ιονίων Νήσων συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση      στις 22-08-2013 , ημέρα Πέμπτη , στα γραφεία της ΠΕΔ-Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα  .

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος OTRIONS. Επίσης έγινε έγκριση του υπ.αριθμ. 3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου “Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea - OTRIONS” για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου των υποέργων 2 και 5 και κατακύρωση οριστικού αναδόχου.

Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ έγινε πρόταση  ορισμού τακτικού μέλους και Προέδρου λόγω συνταξιοδότησης της Προέδρου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού Νομού Ζακύνθου.