Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ψήφισμα για το νομοσχέδιο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

 

                                                                                                                    Ημ/νία: 28.02.2024

                                                                                                        Αρ. Πρωτ: 312

                                                                    Απόφαση 2-11/28.02.2024                                                                    

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

 

Θέμα: Ψήφισμα για το νομοσχέδιο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

 

  Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00,  με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 280/22.02.2024, πρόσκληση του Προέδρου της κου Γεωργίου Στασινόπουλου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

   

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν δεκαεπτά (17) από τα εικοσιένα (21) μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ:

       Παρόντες:

 

 1. Στασινόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος, Δήμαρχος Ζακύνθου
 2. Παρίσης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Αργοστολίου
 3. Σκούρτης Χρήστος – Ηρακλής, Γραμματέας, Αντιδήμαρχος  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
 4. Πενηντάρχου – Πουλημένος Στέφανος, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 5. Μαχειμάρης Γεώργιος, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
 6. Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος Λευκάδας
 7. Μιχαλάτος Θεόφιλος, Δήμαρχος Αργοστολίου
 8. Κατσιβέλης Γεώργιος, Δήμαρχος Ληξουρίου
 9. Δρακουλόγκωνας Παναγής, Δήμαρχος Σάμης
 10. Στανίτσας Διονύσιος, Δήμαρχος Ιθάκης
 11. Αλαμάνος Ξενοφών, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου  Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 12. Βραδής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος  Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 13. Μεταλληνός Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 14. Γαρνέλης Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας
 15. Γιαννούλης Παντελής, Αντιδήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 16. Καλός Χαράλαμπος, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Λευκάδας
 17. Σπαθής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δήμου Σάμης

 

         Απόντες:

 

 1. Χειμαριώτης Βασίλειος, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
 2. Βλαχόπουλος Σπυρίδων, Δήμαρχος Παξών
 3. Κατωπόδης Γεράσιμος, Δήμαρχος Μεγανησίου
 4. Γιώτης Θεοχάρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

 

 

    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κος Γεώργιος Στασινόπουλος, ενημερώνει τα μέλη ότι έχει ζητηθεί από τον κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, Δήμαρχο Λευκάδας και από τον κ Χαράλαμπο Καλό-Δημ. Σύμβουλο Λευκάδας να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το υπό ψήφιση νομοσχέδιο  «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις». Τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ συμφωνούν για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ δίνει το λόγο  στον κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, Δήμαρχο Λευκάδας και στη συνέχεια στον κ Χαράλαμπο Καλό-Δημ. Σύμβουλο Λευκάδας, οι οποίοι ανέφεραν τα ακόλουθα:

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο, «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εισάγεται εσπευσμένα στη Βουλή προκειμένου οι νέες μισθώσεις που θα συναφθούν για τη φετινή περίοδο να διέπονται από τους νέους κανόνες αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων, το μέγιστο εμβαδόν της παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρείται προς εκμετάλλευση και τη διασφάλιση απάτητων παραλιών όπου αυτό επιβάλλεται.

Οι νέες ρυθμίσεις για τον αιγιαλό και την παραλία διαρθρώνονται σε πέντε άξονες που περιλαμβάνουν:0:18 / 00:33

 1. Διατάξεις για την προστασία των αιγιαλών με διαβάθμιση που περιλαμβάνει και τις «απάτητες παραλίες» και για την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών.
 2. Κεντρική εκτέλεση των διαγωνισμών παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, με διαφανή ηλεκτρονική διαδικασία.
 3. Θέσπιση νέων υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων για την εξυπηρέτηση του κοινού, την ασφάλεια των λουόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 4. Παρεμβάσεις για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους και διευκόλυνση των καταγγελιών από τους πολίτες με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας
 5. Αυστηρές ποινές (πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις) για τους παραβάτες.

 

Την απόλυτη διαφωνία της με τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους δήμους στο Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΤΑΔ, εξέφρασε και η ΚΕΔΕ σε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπου και αναλύθηκε από νομικούς, ότι η ρύθμιση προσκρούει στο Σύνταγμα.

Οι αιρετοί επισημαίνουν, ότι η αποστέρηση της εν λόγω αρμοδιότητας από τους Δήμους προσκρούει ουσιωδώς στο άρθρο 102 παρ.1 του Συντάγματος καθώς:

 •  Η απλή παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου αιγιαλού και της παραλίας αποτελεί αδιαμφισβήτητη «τοπική υπόθεση» που κατά το Σύνταγμα ανήκει στους Ο.Τ.Α.
 • Ισχύοντος του ανωτέρω, η διαχείριση (άρα και παραχώρηση χρήσης ως διαχειριστική πράξη) των αιγιαλών, ανήκει κατά «τεκμήριο αρμοδιότητας» στους Ο.Τ.Α.
 •  Η εν λόγω διάταξη προσκρούει, επιπλέον, και στο άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος καθώς συνιστά «κανονιστική δράση» εκ μέρους του κοινού νομοθέτη, που δεν λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών.

Οι δήμαρχοι επεσήμαναν ότι το νομοσχέδιο αφαιρεί ουσιαστικές αρμοδιότητες από τους δήμους, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικός διάλογος. Σε ότι αφορά στην ηλεκτρονική μίσθωση, η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται από τους οικείους δήμους, μέσω της ιστοσελίδας www.kede.gr, σε συνεργασία με το Gov.gr, με βάση το προηγούμενο της πλατφόρμας διόρθωσης των τ.μ. των κτισμάτων, που υλοποιήθηκε και εφαρμόστηκε από τους Δήμους.

Για τις προβλέψεις του νομοσχεδίου σχετικά με τις υποχρεώσεις των δήμων, όπως μεταξύ των άλλων να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, την έγκαιρη πρόσληψη ναυαγοσωστών, πριν από την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού, την τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων, την εγκατάσταση των ειδικών πλατφορμών πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (sea tracks), την άσκηση ελέγχων τήρησης των όρων παραχώρησης κ.λπ., η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη ουσιαστικές και άκρως αντικειμενικές δυσχέρειες των δήμων, αναφορικά με την άσκηση των προβλεπομένων αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα:

 •  Η έλλειψη προσωπικού,
 • Τα προβλήματα στη διαδικασία πρόσληψης και πληρωμής των ναυαγοσωστών,
 • Η έλλειψη οργάνων δημοτικής αστυνομίας σε δεκάδες δήμους,
 • Αδυναμία άσκησης ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.

Οι δήμαρχοι τέλος διατύπωσαν τρία είδη ενστάσεων :

Α) Τη νομική, για την αρμοδιότητα, καθώς η διαχείριση των αιγιαλών θεωρείται τοπική υπόθεση, που όπως ορίζει το άρθρο 102 του Συντάγματος είναι αρμοδιότητα των Δήμων.

Β) Την επιχειρησιακή, καθότι οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί από την κτηματική υπηρεσία σε πάνω από 1000 παράκτιες ζώνες της χώρας, πολύ δύσκολα θα υλοποιηθούν εμπρόθεσμα δημιουργώντας σειρά δυσλειτουργιών, και τέλος,

Γ) Η μεγαλύτερη ένσταση, είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η Κτηματική Υπηρεσία μπορούν να δημοπρατούν όποιες και όσες παράκτιες ζώνες επιθυμούν αφού δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δήμου, απλά η έκφραση άποψης”. 

Το Δ.Σ της ΚΕΔΕ ομόφωνα ενέκρινε τις αντιρρήσεις που εκφράζονται για το θέμα.

Επιπροσθέτως, ο Συνήγορος του Πολίτη δίνοντας στην δημοσιότητα επιστολή που έχει στείλει στον κ. Βεσυρόπουλο, Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων αναφέρει, ότι το παρόν σχέδιο νόμου είναι προϊόν νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ωστόσο καθίσταται σαφές, ότι στο θέμα που αντιμετωπίζει κυριαρχεί και οφείλει να προταχθεί η περιβαλλοντική προστασία του αντικειμένου (αιγιαλός, παραλία και παλαιός αιγιαλός), όπως επιτάσσει τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Και πιο συγκεκριμένα τονίζει ότι «Δέον θα ήταν η νομική προστασία της παράκτιας ζώνης ως ενιαίο οικοσύστημα να αποτυπώνεται εμφαντικά και στο εν θέματι σχέδιο νόμου καθώς η εμπεδωμένη πρακτική «τεμαχισμού» αυτής σε διακριτές ζώνες (αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού) με διαφορετικές δυνατότητες χρήσης, επιτρεπόμενες παρεμβάσεις, ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. δεν συνάδει με τη συνολική αντιμετώπιση του παραθαλάσσιου οικοσυστήματος».

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τη γεωμορφολογία των δήμου μας, τη μεγάλου μήκους παράκτια ζώνη, το μεγάλο αριθμό των παραλίων των νησιών μας, το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ-ΙΝ εκφράζει την διαφωνία του ως προς τις επιχειρούμενες αλλαγές, υιοθέτει τις επισημάνσεις του συνηγόρου του Πολίτη και συντάσσεται με την θέση της ΚΕΔΕ.

 

Στη συνέχεια ο κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, Δήμαρχος Σάμης, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία μέριμνα  για τις παραλίες οι οποίες παραχωρούνταν από την Κτηματική Υπηρεσία στους Δήμους αλλά τις λειτουργούν οι Δήμοι χωρίς να τις εκμισθώνουν (π.χ. Μύρτος). Οι παραλίες αυτές πρέπει να παραμείνουν στους Δήμους.

 

Στο σημείο αυτό ο κος Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρα, αναφέρει και άλλες αρνητικές διαστάσεις  του νομοσχεδίου οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 • Καταργεί σημαντικές προστατευτικές διατάξεις για την παράκτια ζώνη της χώρας.
 • Εξαφανίζει το ελάχιστο αδόμητο όριο των 30 μέτρων από τον αιγιαλό.
 • Εξαφανίζει την απαγόρευση παραχώρησης των μικρών παραλιών.
 • Μειώνει την κοινοχρησία του Αιγιαλού και της παραλίας.

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών και στη συνέχεια

 

Ομόφωνα αποφασίζουν

 1. Εκφράζουν την απόλυτη διαφωνία τους ως προς τις επιχειρούμενες αλλαγές που επιφέρει το προς ψήφιση νομοσχέδιο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις», υιοθετούν τις επισημάνσεις του συνηγόρου του Πολίτη και συντάσσονται με τη θέση της ΚΕΔΕ.
 2. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε οι παραλίες που παραχωρούνταν στους Δήμους και δεν εκμισθώνονται σε τρίτους αλλά την ευθύνη λειτουργίας τους την έχουν οι Δήμοι, να παραμένουν σε αυτούς.
 3. Να αφαιρεθούν από το νομοσχέδιο όλες οι διατάξεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του αιγιαλού και των παραλιών της χώρας,  από την υπέρμετρη εκμετάλλευση  και οικοδόμηση.
 4. Να σταλεί η παρούσα απόφαση σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 2-11/ 28.02.2024

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ     

     

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔ - ΙΝ 

     

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ζακύνθου

 ΧΡΗΣΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

      Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων