Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού – πολυμηχανήματος

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Γιώργος Κρεμμύδας

Κέρκυρα, 10 Οκτωβρίου 2018

Τηλ.: 2671029050

Email: kremmydas [ at ] ped-in.gr

Αριθ. Πρωτ.: 658

Προς:

Ανάρτηση ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ

www.ped-in.gr

 

 

 

 

 

 

Θέμα:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού – πολυμηχανήματος

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού – πολυμηχανήματος με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

 1. Εκτύπωση: Laser – Έγχρωμη – Διπλής όψης – 20 σελίδες ανά λεπτό.
 2. Μεγέθη χαρτιού: Α4 και Α3 σε διαφορετικές κασέτες
 3. Σύνδεση: USB, Δικτύου
 4. Αυτόματος τροφοδότης ψηφιοποίησης εγγράφων διπλής όψης.
 5. Αποστολή ψηφιοποιημένων εγγράφων σε email ή φάκελο.

 

Για τον ως άνω εξοπλισμό και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
 2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.).
 3. Επί του κόστους των ανωτέρων προϊόντων δεν προβλέπονται κρατήσεις.
 4. Οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την τιμολόγηση και παραλαβή των προϊόντων. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών.
 5. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.
 6. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.