Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού – πολυμηχανήματος

Κέρκυρα, 15 Ιουλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 611

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γιώργος Κρεμμύδας
Τηλ.: 2671029050
Email: kremmydas [ at ] ped-in.gr

Προς: Ανάρτηση ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ
www.ped-in.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού – πολυμηχανήματος

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού – πολυμηχανήματος με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

 1. Εκτύπωση: Laser – Έγχρωμη – Αυτόματης Διπλής όψης – μέχρι 25 σελίδες Α4 ανά λεπτό και 12 σελίδες Α3 ανά λεπτό.
 2. Μεγέθη χαρτιού: Α4 και Α3 σε διαφορετικές κασέτες
 3. Σύνδεση: USB, Δικτύου
 4. Αυτόματος τροφοδότης ψηφιοποίησης εγγράφων διπλής όψης.
 5. Αποστολή ψηφιοποιημένων εγγράφων σε email ή φάκελο.
 6. Συντήρηση στις 600.000 σελίδες.

Για τον ως άνω εξοπλισμό και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
 2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.).
 3. Οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την τιμολόγηση και παραλαβή των προϊόντων. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
 4. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι τη Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.
 5. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Ο Πρόεδρος της
ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης
Δήμαρχος Κεφαλονιάς