Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτογραφικού εξοπλισμού

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Γιώργος Κρεμμύδας

Κέρκυρα, 5 Οκτωβρίου 2018

Τηλ.: 2671029050

Email: kremmydas [ at ] ped-in.gr

Αριθ. Πρωτ.: 631α

Προς:

Ανάρτηση ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ

www.ped-in.gr

 

 

 

 

 

 

Θέμα:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτογραφικού εξοπλισμού

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση προμήθειας φωτογραφικού εξοπλισμού που αποτελείται από:

 1. Σώμα ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (digital SLR) με τουλάχιστον:

ανάλυση 20,8 MP • full frame αισθητήρας CMOS • ISO 100 – 102.400 (επεκτάσιμο σε 3.280.000) • 4K Ultra High Definition video • 12 frames per second συνεχής λήψη σε πλήρη ανάλυση.

 1. Σώμα ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (digital SLR) με τουλάχιστον:

ανάλυση 45,7 MP • full frame αισθητήρας CMOS • ISO 64 – 25.600 (επεκτάσιμο σε 103.400) • 4K Ultra High Definition video • 7 - 9 frames per second συνεχής λήψη σε πλήρη ανάλυση.

 1. Φακός εστιακής απόστασης 70-200mm με σταθερό διάφραγμα f/2.8 και σύστημα μείωσης κραδασμών.
 2. Φακός εστιακής απόστασης 24-70mm με σταθερό διάφραγμα f/2.8 και σύστημα μείωσης κραδασμών.
 3. Φακός εστιακής απόστασης 14-24mm με σταθερό διάφραγμα f/2.8.
 4. Φακός σταθερής εστιακής απόστασης 105mm με διάφραγμα f/2.8 και σύστημα μείωσης κραδασμών.

 

Για τον ως άνω εξοπλισμό και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Τα σώματα των φωτογραφικών μηχανών πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή και όλοι οι φακοί να είναι συμβατοί με αυτά.
 2. Η προμήθεια αφορά το σύνολο των ανωτέρω ειδών.
 3. Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
 4. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.).
 5. Επί του κόστους των ανωτέρων προϊόντων δεν προβλέπονται κρατήσεις.
 6. Οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την τιμολόγηση και παραλαβή των προϊόντων. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών.
 7. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.
 8. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.