Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Γιώργος Κρεμμύδας

Κέρκυρα, 5 Οκτωβρίου 2018

Τηλ.: 2671029050

Email: kremmydas [ at ] ped-in.gr

Αριθ. Πρωτ.: 631γ

Προς:

Ανάρτηση ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ

www.ped-in.gr

 

 

 

 

 

 

Θέμα:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση προμήθειας φορητού υπολογιστικού συστήματος με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

 1. Επεξεργαστής:, Intel Core i7 7660U 2,5Ghz.
 2. Μνήμη: 16Gb
 3. Δίσκος: 512Gb SSD.
 4. Οθόνη: 12-13 ιντσών, 2700x1800, Touchscreen.
 5. Θύρες: USB 3.0, θύρα ανάγνωσης κάρτας μνήμης.
 6. Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro

 

Για τον ως άνω εξοπλισμό και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
 2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.).
 3. Επί του κόστους των ανωτέρων προϊόντων δεν προβλέπονται κρατήσεις.
 4. Οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την τιμολόγηση και παραλαβή των προϊόντων. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών.
 5. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.
 6. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.