Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, 17-11-2022- Τηλεδιάσκεψη

Κέρκυρα, 10 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 1717 

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence) την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έκδοση νέας ΚΥΑ για παραχώρηση χρήσης αιγιαλών-ναυαγοσωστική κάλυψη για το έτος 2023.

Εισηγητής: Γιώργος Κατσιβέλης, Δήμαρχος Ληξουρίου

 

 1. α) Απολογισμός Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Πάγιας Προκαταβολής και Απαλλαγή Υπολόγων οικ. έτους 2021.
  β) Απολογισμός Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Πάγιας Προκαταβολής και Απαλλαγή Υπολόγων οικ. έτους 2022.
  γ) Σύσταση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

Εισηγητής: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης, απολογισμός εσόδων-εξόδων 2021 και έγκριση ισολογισμού 2021.

Εισηγητής: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2023 και έγκριση Στοχοθεσίας έτους 2023.

Εισηγητής: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α)Τουριστική διαφήμιση, προβολή και προώθηση των Ιονίων Νήσων στην Ιταλία
  β)Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε τουριστικές εκθέσεις

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος Οικονομικής - Διπλογραφικής Λογιστικής Διαχείρισης της ΠΕΔ-ΙΝ

Εισηγητής: Κρεμμύδας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής.
  α) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 619-05.05.2021 Προγραμματικής Σύμβασης, του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ».
  β) 4ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 227-03.02.2020 σύμβασης στο πλαίσιο του Έργου CULTURALION στο Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  γ) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 361-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  δ) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 363-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ε) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 364-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  στ) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π. 365-1.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α)ArtEmis –awareness and resilience through European multi sensor system" - "ArtEmis - επίγνωση και ανθεκτικότητα μέσω ενός Ευρωπαϊκού συστήματος πολλαπλών αισθητήρων" στο Euratom Research and Training Programme (EURATOM) 2021-2022.
  β)BALANCE – Πρόταση συμμετοχής της ΠΕΔ-ΙΝ στην συνδιοργάνωση Άσκησης Πολιτικής Προστασίας επί Χάρτου στην Κέρκυρα στο πλαίσιο του Έργου BALANCE - European Commission, DG ECHO
  γ)CULTURALION - Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  δ)Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΕΔ-ΙΝ
  ε)Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Europe, 2021-2027”

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην Πρόταση Έργου ecoAsts - Transforming Environmentally Sensitive Low Tourism Intensity (Μετασχηματίζοντας περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητες, χαμηλής έντασης τουρισμού) στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg “Euro-MED 2021-2027”

Εισηγητής: Κρεμμύδας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ
Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2022.
  β)Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγητής: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής καιΟικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα

  

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

Αλέξανδρος Παρίσης