Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, 15-06-2023-Κέρκυρα

Κέρκυρα, 9 Ιουνίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 911       

 

 Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 με φυσική παρουσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence).


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Πορεία Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος-ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων   2014-2020
  β) Ενημέρωση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2021-2027  
  γ) Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης «Ιόνια Νησιά»

Εισηγητές: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Εμμανουήλ Ορφανουδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Ιονίων Νήσων
Κώστας Ασπιώτης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» του ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2023

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Νομική εκπροσώπηση της ΠΕΔ-ΙΝ στην υπόθεση αγωγής Θ.Νιάκα  

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής.
  α) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 619-05.05.2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
  β) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 271-09.02.2023 σύμβασης στο πλαίσιο της Προμήθειας του νέου Σεισμολογικού Σταθμού που θα εγκατασταθεί στην Ιθάκη.
  γ) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 358-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  δ) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 359-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ε) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 618-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  στ) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 570-03.04.2023 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ζ) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 570-03.04.2023 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  η) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 617-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  θ) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 617-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ι) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 361-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ια) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 363-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ιβ) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 364-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ιγ) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 365-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) CULTURALION - Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  β) CITIZENS REGISTRY - Αξιοποίηση Εφαρμογής Μητρώου Πολιτών στους Δήμους των Ιονίων Νήσων
  γ) Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΕΔ-ΙΝ
  δ) Συνδιοργάνωση Παιδικών Εργαστηρίων Κεραμικής στην Βόρεια Κέρκυρα.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε νέες Προτάσεις Έργων
  α) Έργο "READY1 – Improving the Preparedness of EU Citizens against Natural Disasters through Mainstream Technologies" στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021-2027.
  β) Έργο "MENTOR – Multi-scale/sEnsor approach for the 3D mapping of Natural landmarks and cultural heritage Towards their prOtection against natuRal and anthropogenic hazards" στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA ADRION 2021-2027.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση δαπανών ήσσονος αξίας.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης