Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, 05-07-2024- Τηλεδιάσκεψη


Κέρκυρα, 1 Ιουλίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 1078
 

  
Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00  με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

                      

2. Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών.
    Εισηγητές: Μαχειμάρης Γεώργιος, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γαρνέλης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών &  Διοίκησης Βόρειας Κέρκυρας
 

3. Ενημέρωση και αποφάσεις για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
    α) CULTURALION – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
    β) Συνδιοργάνωση Παιδικών Εργαστηρίων Κεραμικής στη Βόρεια Κέρκυρα.
    Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
                       της ΠΕΔ-ΙΝ

4. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στις νέες προτάσεις συνεργασίας.
    α) ARRIADNE - Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.
    β) ARIADNI - COST (European Cooperation in Science and Technology)
    Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ 

      

5. Συμμόρφωση με συστάσεις οριστικής έκθεσης  ελέγχου από τη ΔΥΕΕ Κεφαλληνίας - Ιθάκης.

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ

      

6. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 

7.  α) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
     β) Έγκριση δαπανών ήσσονος αξίας.

     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

8.  Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

      Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

9. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

      Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

10. Λοιπά θέματα 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

Γιώργος Στασινόπουλος

Δήμαρχος Ζακύνθου