Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα, 3 Απριλίου 2020
Αρ. Πρωτ.:  551

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 ώρα 13:00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Μέτρα υποστήριξης και προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας από τον κορονοϊό Covid-19

       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Λειτουργία Κέντρου Υγείας Ιθάκης

Εισηγητής: Διονύσης Στανίτσας Δήμαρχος Ιθάκης, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών, για την επίσπευση της έκδοσης της ΚΥΑ για την εκμίσθωση των παραλιών.

Εισηγητής: Κων/νος Λέσσης Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής Ετήσιας Έκθεσης Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ.
  Εισηγητές:  Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
  Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης