Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ: Πέμπτη 14 Μαϊου 2020

Κέρκυρα, 13 Μαϊου 2020
Αρ. Πρωτ.:688

Προς:
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence), την Πέμπτη 14 Μαϊου 2020 και ώρα 13:00.

Θέματα  της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

  1. Ενέργειες της ΠΕΔ-ΙΝ και των Δήμων μετά τη ψήφιση του Νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»,  Ν.4685 ΦΕΚ 92Α 7-5-2020.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Λοιπά θέματα.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης