Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα, 26 Απριλίου 2020
Αρ. Πρωτ.:  631

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence)

τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 ώρα 14:00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

  1. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ με θέμα: "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις"»

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης