Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, 24/11/2017 Κέρκυρα

Κέρκυρα, 17 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 487

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30, στ φίας.

 Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της

 ΠΕΔ-ΙΝ

 

4. Ενημέρωση για την έγκριση χρηματοδότησης του έργου «CRAFT LABS» στο  πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG CROSS-BORDER COOPERATION  PROGRAMME V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020».

 Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

5. Πρόγραμμα: «ΠΕΔ-ΙΝ Wi-Fi Hot Spots». Φάση Α: Συγχώνευση Έργων  «Ευρυζωνικών Δικτύων» και «Wi-Fi Hot Spots» και αναβάθμισή τους σε ένα  Ενιαίο Έργο.

 Εισηγητής: Νικόλαος Σταματέλλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

 

6. Ενημέρωση για τη 2η Τεχνική Συνάντηση Προγράμματος «SaveMedCoasts»  30/11-01/12/2017 στη Ρώμη και Απόφαση Συμμετοχής – Παρουσίασης του Έργου  στο 6ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας και στην Πρόσκληση Υποβολής  Προτάσεων, 5-6 Μαρτίου 2018 στις Βρυξέλλες.

 Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

7. Πρόγραμμα: «Συντήρηση και αναβάθμιση σεισμολογικού δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ»

 Εισηγητής: Νικόλαος Σταματέλλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

 

8. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

9. Λοιπά θέματα

 

    Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς