Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, 11/7/2017 Κέρκυρα

Κέρκυρα,  4 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 267

 

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

            Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων  της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

2. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για εφαρμογή διπλογραφικού, έγκριση ισολογισμού έναρξης και ισολογισμών 2014 και 2015.

    Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

3. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για την οικονομική διαχείριση, απολογισμός εσόδων-εξόδων και έγκριση ισολογισμού 2016.

    Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

4. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την  οικονομική  διαχείριση Α΄ και Β΄ Τριμήνου 2017

     Εισηγητής: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

5. Ενημέρωση για τη συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στο εταιρικό σχήμα υποβολής πρότασης με τίτλο “University Low-Energy Actions Replication Network for public authorities” στην πρόσκληση EE-09-2016-2017 “Engaging and activating public authorities” του προγράμματος  HORIZON  2020.

    Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης

6. Ενημέρωση σχετικά με την 1η Τεχνική Συνάντηση Προγράμματος SaveMedCoasts
    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΠΕΔ ΙΝ

7. Ενημέρωση σχετικά με το City Challenge Crowdhackathon Smartcity της ΚΕΔΕ και Συνεργασία ΠΕΔ-ΙΝ και ΚΕΔΕ στο πλαίσιο του Δικτύου Τεχνολογιών

    Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Δήμων.

    Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης

8. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

     Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 9. Λοιπά θέματα

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς