Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
ΠΕΔ-ΙΝ Απολογισμός 2019-2023

ΠΕΔ-ΙΝ Απολογισμός 2019-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας αποστέλλουμε το σύνδεσμο μέσω του οποίου μπορείτε να μεταφορτώσετε  
τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2019-2023 της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.    

Περιλαμβάνονται: 
1. Μέλη της ΠΕΔ-ΙΝ
2. Τοπικά Παραρτήματα
3. Οργανωτική δομή
4. Σημαντικές απόφάσεις Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ 2019-2023
5. Συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς
6. Οικονομική Διαχείριση της ΠΕΔ-ΙΝ
7. Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας της ΠΕΔ-ΙΝ
    κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015
8. Υποστήριξη και προώθηση θεμάτων των Ιονίων Νήσων
9. Ενημερωτικές δράσεις
10. Συμβουλευτική-Ενημερωτική Υποστήριξη Δήμων Ιονίων Νήσων,
       Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου-Οδηγού Χρηματοδοτήσεων
11. Πανδημία
12. Ενίσχυση πυρόπληκτων Δήμων
13. Κοινωνικές δράσεις
14. Προγράμματα
       α. Πρόγραμμα "Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
       Α' και Β' Βαθμού-Απλούστευση και Προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α' και Β'
       βαθμού-Πιλοτική λειτουργία
       β. Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών
       δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών,
       Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020"
       γ. Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019
       δ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Οργάνωσης και Λειτουργίας 
       των Δήμων των Ιονίων Νήσων
       ε. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ανάδειξη της χλωρίδας των Ιονίων Νήσων-DIGIFlora
       στ. Πρόγραμμα ΛΑΕΡΤΗΣ για θέματα Πολιτικής Προστασίας
       ζ. Τουρισμός
           i. Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις
           ii. Τουριστική διαφήμιση και προβολή των Ιονίων Νήσων
15. Συμμετοχή στη 2η ATTICA GREEN EXPO 2023
16. Πολιτιστικές δράσεις
17. Αθλητισμός
18. Έκδοση βιβλίων
19. Συνέδρια
20. Ημερίδες
21. Φεστιβάλ Γαστρονομίας
22. Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου "ΔΑΦΝΗ"
23. Τμήμα Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ
34. Συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
35. Πρόγραμμα "Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΕΔ-ΙΝ"
36. Προγράμματα INTERREG
       α. Πρόγραμμα CRAFT LAB
       β. Πρόγραμμα 4PLUS
       γ. Εφαρμογή του Μητρώου Πολιτών-Citizens Registry
37. Πρόγραμμα "SaveMedCoasts"
38. Πρόγραμμα ArtEmis
39. Πρόγραμμα Magnet
40. Πρόγραμμα CULTURALION
41. Προκλήσεις-Προοπτικές
42. Τα Μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΙΝ


Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2023 αναρτάται και στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΙΝ

 

ΠΕΔ-ΙΝ Απολογισμός 2019-2023