Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 2023

Στον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται:

  • Η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων σε διοικητικές ενότητες.
  • Οι αρμοδιότητες των διοικητικών ενοτήτων.\index{αρμοδιότητες!διοικητικών ενοτήτων}
  • Οι αρμοδιότητες των υπευθύνων των διοικητικών ενοτήτων.\index{αρμοδιότητες!υπευθύνων διοικητικών ενοτήτων}
  • Οι κατηγορίες, ο αριθμός των θέσεων και τα απαραίτητα ειδικά τυπικά προσόντα του αναγκαίου προσωπικού για τη στελέχωση των
  • διοικητικών ενοτήτων.