Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Κατάταξη Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 559-20.04.2021 Προκήρυξης για την επιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Φωτογράφος) στο πλαίσιο της Πράξης: «CULTURALION»

 

Κατάταξη Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 559-20.04.2021 Προκήρυξης για την επιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Φωτογράφος) στο πλαίσιο της Πράξης: «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

 

Κατάταξη Υποψηφίων

 

ΑΑ

Ειδικότητα

Υποψήφιος

Συνολικά Μόρια

 

1

Φωτογράφος

Πατήρη Αγάπη - Κυριακή

400

 

2

Φωτογράφος

Σουρμπής Ανδρέας

400

 

3

Φωτογράφος

Σβορώνος Θωμάς

700