Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Κατάταξη Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 298-17.02.2021 Προκήρυξης για την επιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Τοπογράφος Μηχανικός) στην Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Κατάταξη Υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 298-17.02.2021 Προκήρυξης για την επιλογή ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Τοπογράφος Μηχανικός) στην Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

 

Κατάταξη Υποψηφίων

 

ΑΑ

Π.Ε.

Υποψήφιος

Συνολικά Μόρια

1

Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Τουρνάς Ελευθέριος

1.793,10

2

Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Βουκουβάλας Κωνσταντίνος

2.453,50