Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Κανονισμός Προσωπικού

Στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπάγεται το προσωπικό το οποίο
συνδέεται με τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων με
εξηρτημένη σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου.

PDF
(195.38 KB)