Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών της Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρότασης «ΛΑΕΡΤΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Περιφερειακη Ενωση Δημων Ιονιων Νησων
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Τηλ: 26610-49008, 27823, 25657,
Fax: 2661081823, Email: info@ped-in.gr

Παράρτημα Κεφαλονιάς – Ιθάκης
Λιθόστρωτο 27, 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 2671026322, Fax: 2671025122, kefalonia@ped-in.gr
Υπεύθυνος για το έργο ΛΑΕΡΤΗΣ: Ανδρέας Ζαπάντης

30/10/2017

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών της Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρότασης «ΛΑΕΡΤΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Η ΠΕΔΙΝ θα συμμετέχει στην υποβολή της πρότασης «ΛΑΕΡΤΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» η οποία προβλέπει την εκτέλεση από την ΠΕΔΙΝ (Φορέας Δ) του υποέργου «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων».

Με την παρούσα πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση, καταθέτουμε τις συνημμένες στο Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΙΝ ήτοι από την Τρίτη 31/10/2017 έως και την Δευτέρα 6/11/2017 και ώρα 15:00μ.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Η υπηρεσία δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις οι οποίες αντιβαίνουν στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

H υποβολή των σχετικών προτάσεων / παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποστέλλοντας το συνημμένο στο Παράρτημα Β έντυπο «ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kefalonia@ped-in.gr.

 

Ο Υπεύθυνος ‘Έργου

Ανδρέας Ζαπάντης

 

Πρόσκληση Διαβούλευσης

Τεχνικές Προδιαγραφές με Φόρμα Διαβούλευσης