Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Διαβούλευση επί του προτεινόμενου έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)»

Προκηρύξεις / 13 Μαΐου, 2022

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025, ανακοινώνει πρόσκληση σε Διαβούλευση επί του προτεινόμενου έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που χρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τα σχόλια τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου smartota@mindigital.gr μέχρι και τις 25/05/2022.

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΜΕΛΕΤΗΣ-Δράσεων-Ψηφιακού-Μετασχηματισμού-των-ΟΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ_ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΦΑΚΕΛΟΥ-Δράσεων-Ψηφιακού-Μετασχηματισμού-των-ΟΤΑ

Ελάχιστες-Λειτουργικές-Προδιαγραφές-Δράσεων-Ψηφιακού-Μετασχηματισμού-των-ΟΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ_ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΚΑΙ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-Δράσεων-Ψηφιακού-Μετασχηματισμού-των-ΟΤΑ

Πρότυπο-Τεύχος-Διακήρυξης-Δράσεων-Ψηφιακού-Μετασχηματισμού-των-ΟΤΑ