Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Οριστική επισκευή και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στο Λιμένα Ζακύνθου»

Κέρκυρα 27.11.2019

Αρ. Πρωτ.: 1073

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

4. To με αριθμό πρωτ. οικ.1972/Φ.14/Ε.1/07.10.2019, έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Οριστική επισκευή και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στο Λιμένα Ζακύνθου», προϋπολογισμού 2.900.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Μυλλέρου 73-77, Κεντρική Αίθουσα-Ισόγειο, Μεταξουργείο στην Αθήνα, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους-εκπροσώπων  της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το  άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Οριστική επισκευή και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στο Λιμένα Ζακύνθου».

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον δικτυακό τόπο  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ