Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου-Ο.Ε.Δ.Α. Ζακύνθου»

Κέρκυρα 27.11.2019

Αρ. Πρωτ.: 1075

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

4. To με αριθμό πρωτ. 25862/07.11.2019, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου-Ο.Ε.Δ.Α. Ζακύνθου», προϋπολογισμού 15.361.751,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Μυλλέρου 73-77, Κεντρική Αίθουσα-Ισόγειο, Μεταξουργείο στην Αθήνα, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους-εκπροσώπων  της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το  άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Ζακύνθου-Ο.Ε.Δ.Α. Ζακύνθου».

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον δικτυακό τόπο  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ