Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας»

Κέρκυρα 03.06.2021

Αρ. Πρωτ.: 773

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την υπ. αρ. 9-12/29.11.2019, απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. To με αριθμό πρωτ. 339/19.05.2021, έγγραφο του ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα της προαίρεσης) 33.963.294,14 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 24%,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα της προαίρεσης) 33.963.294,14 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 24%.

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ