Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας»

Κέρκυρα 14.09.2021

Αρ. Πρωτ.: 1276

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την υπ. αρ. 9-12/29.11.2019, απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. To με αριθμό πρωτ. 28125/02.09.2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, με το οποίο ζητά τον ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει  στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 6.450.000,00 με ΦΠΑ,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 6.450.000,00 με ΦΠΑ.

 

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ