Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Κέρκυρα 23.10.2020

Αρ. Πρωτ.: 1402

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

4. To με αριθμό πρωτ. ΔΤΥ/4308/φ.43-19/ΚΕΡ/02.09.2020, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιόνιου Πανεπιστημίου, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπων της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου», προϋπολογισμού 15.252.00,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ