Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Έργα Βελτίωσης, Λειτουργικότητας, Προστασίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας Λιμένος Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου»

Κέρκυρα 09.02.2021

Αρ. Πρωτ.: 242

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

4. To με αριθμό πρωτ. ΟΙΚ 8339/1498/03.02.2021, έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ζακύνθου, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση του έργου «Έργα Βελτίωσης, Λειτουργικότητας, Προστασίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας Λιμένος Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου», προϋπολογισμού 8.800.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

 

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση του έργου «Έργα Βελτίωσης, Λειτουργικότητας, Προστασίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας Λιμένος Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου», προϋπολογισμού 8.800.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

 

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ