Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων σε Επιτροπές Διαγωνισμών Ανάθεσης Συμβάσεων Έργων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Κέρκυρα 01.02.2021

Αρ. Πρωτ.: 177

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

4. To με αριθμό πρωτ. 184/14.01.2021, έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει σε Επιτροπές Διαγωνισμών Ανάθεσης Συμβάσεων Έργων, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει σε Επιτροπές Διαγωνισμών Ανάθεσης Συμβάσεων Έργων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

 

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ