Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του Δήμου Κέρκυρας, προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, έτους 2020

Κέρκυρα 28.01.2020

Αρ. Πρωτ.: 140

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3.Τη με αριθμό 9-12/29.11.2019, απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. To με αριθμό πρωτ. 15113/18.12.2019, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, έτους 2020.

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ στην Κέρκυρα (Λ. Αλεξάνδρας 13), θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το  άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του Δήμου Κέρκυρας, προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, έτους 2020.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον δικτυακό τόπο  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ